İSMƏTULLA

qoruyucu, Allahın müdafiəçisi, Tanrının qoruyucusu.
İSMƏNDİYAR
İSMİ

Значение слова в других словарях