İTİBUCAQLI

is. riyaz. İti bucağı olan həndəsi fiqur.
// Buna oxşar hər hansı bir şey. İtibucaqlı daş.
İTİBUCAQ
İTİBURUN

Значение слова в других словарях