İXTİLAFLI

sif. Mübahisəli, münaqişəli, mübahisəyə səbəb olan. İxtilaflı məsələ.
– Kənd şurası belə ixtilaflı məsələni həll edə biləcək halda deyildi… S.Hüseyn.

Синонимы

  • İXTİLAFLI ixtilaflı bax mübahisəli; ziddiyyətli
  • İXTİLAFLI mübahisəli — münaqişəli
İXTİLAF
İXTİLAFLILIQ

Значение слова в других словарях