İXTİSARƏN

zərf [ ər. ] İxtisar yolu ilə, ixtisar şəklində, ixtisar edərək, qısaldılaraq.
İXTİSAR
İXTİSARLAMA

Значение слова в других словарях