İXTİSASLAŞDIRILMA

İxtisaslaşdırılmaq” dan 1-ci mənada. f.is. İstehsalatın ixtisaslaşdırılması.
İXTİSASLANMAQ
İXTİSASLAŞDIRILMAQ

Значение слова в других словарях