İXTİSASLANDIRILMA

İxtisaslandırılmaq” dan f.is.
İXTİSAS
İXTİSASLANDIRILMAQ

Значение слова в других словарях