İYLƏNMƏK

глаг.
1. тухнуть, протухать, протухнуть (становиться, стать тухлым). Ət iylənib мясо протухло
2. пахнуть, издавать запах. Nə isə iylənir чем-то пахнет, tütün iylənir пахнет табаком
◊ balıq başından iylənir рыба с головы гниет
İYLƏNMƏ
İYLƏNMİŞ

Digər lüğətlərdə