İYLƏNMƏK

провонять, протухать, смердеть
İYLƏMƏK
İYLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə