J

Azərbaycan əlifbasının on beşinci hərfi. bax je.
İZZƏTLİ
JAKÉT

Значение слова в других словарях