JİROVKÁ

[ rus. ital. giro-dan] mal. Qarşılıqlı borcun ödənilməsi haqqında haqqhesab əməliyyatı və bu əməliyyat üçün əsas olan sənəd.
JİRONDİST
JİTİYE

Значение слова в других словарях