KÜDURƏTLİLİK

is. Küdurətli adamın hal və keyfiyyəti.

Синонимы

  • KÜDURƏTLİLİK hirslilik — acıqlılıq — kinlilik — qəzəblilik — ədavətlilik
KÜDURƏTLİ
KÜDÜL

Значение слова в других словарях