Kükürdlü neft

tərkibində yüksək miqdarda kükürd olan xam neft.
Krekinq benzini
Qama