KƏF

сущ. накипь (пена, скопившаяся на поверхности кипящей жидкости). Şorbanın kəfini götürmək снять накипь с супа
◊ kəf gəlmək надувать, надуть (обмануть), провести; kəfə getmək присваиваться, быть присвоенным кем-л. (сделаться чужой собственностью)
KƏDƏRSİZLİK
KƏFALƏT

Digər lüğətlərdə