KAĞIZPƏRƏST

is. Kağızlara, işin rəsmi cəhətinə həddindən artıq əhəmiyyət verən adam; rəsmiyyətçi (bax kağız 3-cü mənada).
KAĞIZPAYLAYAN
KAĞIZPƏRƏSTLİK

Значение слова в других словарях