KAFİRCƏSİNƏ

zərf İnsafsızcasına, zalımcasına.
KAFİR
KAFİRLİK

Значение слова в других словарях