KASIB

KASIB – DÖVLƏTLİ İndi böyüdükcə baxıb görürəm ki, dövlətli ilə kasıbın arasında böyük fərq var (Ə.Haqverdiyev).

KASIB – VARLI – Dünyadır, ay Səyalı xala! Biri varlı olar, o biri kasıb (Mir Cəlal).

KASADLAŞMAQ
KASIBLAŞMAQ

Значение слова в других словарях