KEÇİQULAĞI

бот.
I
сущ. поричник (род сорных и декоративных растений с мелкими цветками буро-земляного цвета, образующими соцветие)
II
прил. поричниковый. Keçiqulağı yarpağı поричниковый лист
KEÇİQIRAN
KEÇİQULAĞIKİMİLƏR

Digər lüğətlərdə