KİÇİKCƏ

sif. Çox kiçik, yaxud bir qədər kiçik.
Məhlədə bitər söyüd; Yarpağı gömgöy söyüt; Kiçikcə bir yar sevdim; Xudam, sən özün böyüt. (Bayatı).

KİÇİK
KİÇİKCİK

Значение слова в других словарях