KİÇİKCİK

bax kiçicik.
[Müqim bəy:] Gəl, mirzə, … aramızdakı hər hansı kiçikcik ixtilafı bir kənara buraxıb qardaş olaq. S.Rəhimov.

KİÇİKCƏ
KİÇİKLƏNMƏ

Значение слова в других словарях