KİÇİKLƏŞMƏ

Kiçikləşmək”dən f.is.

Синонимы

  • KİÇİKLƏŞMƏ balacalaşma — xırdalaşma
KİÇİKLƏNMƏK
KİÇİKLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях