KİÇİKLƏŞMƏK

f. Kiçik olmaq, kiçilmək.

Синонимы

  • KİÇİKLƏŞMƏK balacalaşmaq — xırdalaşmaq
KİÇİKLƏŞMƏ
KİÇİKLİ-BÖYÜKLÜ

Значение слова в других словарях