KİÇİKLİK

is.
1. Həcmcə, ölçücə balacalıq, xırdalıq. Otağın kiçikliyi. Tarlanın kiçikliyi.
2. Kəmiyyətcə, sayca, miqdarca, cüzilik, azlıq. Dəstənin kiçikliyi. Dərnəyin kiçikliyi.
3. Yaşı az olma; azyaşlılıq, balacalıq. Kiçikliyinə baxma, çox zirəkdir.
// Kiçiklikdən şəklində – balacalıqdan, uşaqlıqdan.
[Əzim dayının] uca bir budaqdan digər bir budağa sürətlə elə atılışı var idi ki, bu cürət və çevikliyi ancaq ta kiçiklikdən idman görmüş … uşaqlarda görmək olur. A.Şaiq.

4. məc. Əhəmiyyətsizlik, cüzilik, yüngülvarilik. Məsələnin kiçikliyi.
5. Vəzifəcə, rütbəcə aşağı olma. Vəzifənin kiçikliyi.
◊ Kiçiklik etmək – özünü aşağı tutmaq, böyüyə hörmət etmək, ehtiram göstərmək.
Kiçikliyində qalmaq – bax kiçiklik etmək.
[Nəsir] …öz kiçikliyində (qalır), ehtiramını yenə əvvəlki kimi saxlayırdı. S.Hüseyn.

Синонимы

  • KİÇİKLİK gödəklik — qısalıq
  • KİÇİKLİK balacalıq

Антонимы

  • KİÇİKLİK KİÇİKLİK – BÖYÜKLÜK Əlbəttə, əlbəttə, biz həmişə kiçikliyinizdə varıq (C.Cabbarlı); Başın böyüklüyü yiyəsinə donuz güldürər (Ata
KİÇİKLİ-BÖYÜKLÜ
KİÇİKRAQ

Значение слова в других словарях