KİÇİLDİCİ

sif. Görünən şeylərin şəkillərini kiçildən. Kiçildici şüşə.
KİÇİKYAŞLI
KİÇİLDİLMƏ

Значение слова в других словарях