KİÇİLDİLMƏK

məch. Kiçik edilmək; balacalandırılmaq.
KİÇİLDİLMƏ
KİÇİLƏN

Значение слова в других словарях