KİFİRLƏŞMƏ

Kifirləşmək”dən f.is.

Синонимы

  • KİFİRLƏŞMƏ çirkinləşmə — eybəcərləşmə
KİFİRLƏNMƏK
KİFİRLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях