Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • HÜBAB

  ə. 1) su üzərindəki köpük, qabarcıq; 2) şəbnəm, şeh

  Полностью »
 • HÜBABASA

  ə. və f. bax hübabmanənd

  Полностью »
 • HÜBABMANƏND

  ə. və f. su köpüyü kimi davamsız, tez məhv olan

  Полностью »
 • HÜBBÜLVƏTƏN

  ə. vətən sevgisi

  Полностью »
 • HÜBƏL

  ə. islamiyyətdən əvvəl Kəbədəki bir bütün adı

  Полностью »
 • HÜBUB

  ə. əsmə, küləyin əsməsi

  Полностью »
 • HÜBUBAT

  ə. «həbbə» c. dənli bitkilər

  Полностью »
 • HÜBUT

  ə. aşağı enmə; düşmə

  Полностью »
 • HÜCCAC

  ə. «həcc» c. Məkkə ziyarətinə gedənlər; hacılar

  Полностью »
 • HÜCCƏT

  ə. dəlil, sübut

  Полностью »
 • HÜCCƏTÜLLAH

  ə. Allahın dəlili, Tanrının sübutu

  Полностью »
 • HÜCEYRƏ

  ə. 1) kiçik deşik, balaca dəlik; 2) canlı orqanizmin protoplazma, nüvə və qişadan ibarət ən sadə vahidi

  Полностью »
 • HÜCƏC

  ə. «hüccət» c. dəlillər, sübutlar

  Полностью »
 • HÜCNƏT

  ə. qüsur, nöqsan, eyib

  Полностью »
 • HÜCR

  ə. qucaq, ağuş

  Полностью »
 • HÜCRƏ

  ə. 1) kiçik otaq; otaq; 2) göz (arı pətəyində)

  Полностью »
 • HÜCRƏVİ

  ə. hücrələri olan

  Полностью »
 • HÜCU

  HÜCU’ ə. yuxusu gəlməmə; yuxusuzluq

  Полностью »
 • HÜCUM

  ə. həmlə, basqın

  Полностью »
 • HÜCUMAVƏR

  ə. və f. hücum edən, basqın edən; hücumçu

  Полностью »
 • HÜDA

  HÜDA’ ə. 1) doğru yol; 2) rəhbərlik, rəhbər sayma

  Полностью »
 • HÜDB

  ə. kirpik

  Полностью »
 • HÜDHÜD

  ə. hop-hop, şinabub, şanapipik (köçəri quş)

  Полностью »
 • HÜDUD

  ə. «hədd» c. t. sərhəd, mərz

  Полностью »
 • HÜDUS

  ə. 1) yaranma, törəmə; 2) baş vermə

  Полностью »
 • HÜFFAZ

  ə. «hafiz» c. hafizlər

  Полностью »
 • HÜKƏMA

  HÜKƏMA’ ə. «həkim» c. həkimlər, müdriklər, filosoflar

  Полностью »
 • HÜKKAM

  ə. «hakim» c. hakimlər

  Полностью »
 • HÜQUQ

  ə. «həqq» c. t. 1) insanlar arasındakı münasibətləri nizama salan qanunlar toplusu; 2) t. ixtiyar, imkan, azadlıq; 3) t

  Полностью »
 • HÜQUQİ

  ə. hüquqa aid olan

  Полностью »
 • HÜQUQŞÜNAS

  ə. və f. hüquq elmləri mütəxəssisi, hüquq alimi

  Полностью »
 • HÜLQUM

  ə. ağızla mədəni birləşdiriən həzm borusu

  Полностью »
 • HÜLLƏ

  ə. cənnətdə geyiləcək bəzəkli paltar

  Полностью »
 • HÜLM

  ə. yuxu, röya

  Полностью »
 • HÜLUL

  ə. 1) daxil olma; girmə; 2) gəlib çatma; yetişmə

  Полностью »
 • HÜLV

  ə. şirin, dadlı, ləzzətli

  Полностью »
 • HÜLVİYYAT

  ə. «hülv» c. dadlı yeməklər

  Полностью »
 • HÜLYƏ

  ə. 1) bəzək, yaraşıq, zinət; 2) gözəl sifət, qəşəng üz

  Полностью »
 • HÜMA

  HÜMA’1 ə. bax hümma. HÜMA’2 ə. 1) cənnət quşu, dövlət quşu (əfsanəvi quş); 2) m. uğurluluq, xoşbəxtlik

  Полностью »
 • HÜMAQA

  HÜMAQA’ ə. «əhməq» c. axmaqlar, səfehlər

  Полностью »
 • HÜMAM

  ə. hümmət sahibi; çalışqan

  Полностью »
 • HÜMAYUN

  f. 1) xoşbəxt, uğurlu, səadətli; 2) İran padşahları haqqında danışıqda və ya onlara müraciət edildikdə işlənilirdi; 3) Azərbaycan klassik muğamlarında

  Полностью »
 • HÜMƏQA

  ə. «əhməq» c. axmaqlar, ağılsızlar

  Полностью »
 • HÜMƏM

  ə. «həmm» c. 1) çətin işlər; 2) m. dərdlər, kədərlər

  Полностью »
 • HÜMƏVİ

  ə. qızdırmaya aid olan

  Полностью »
 • HÜMQ

  ə. axmaqlıq, ağılsızlıq

  Полностью »
 • HÜMMA

  HÜMMA’ ə. isitmə, qızdırma

  Полностью »
 • HÜMRƏ

  ə. qırmızılıq

  Полностью »
 • HÜMUM

  ə. «həmm» c. 1) çətin, ağır işlər; 2) qayğılar, dərdlər, kədərlər

  Полностью »
 • HÜNƏFA

  HÜNƏFA’ ə. «hənif» c. Allahın dininə tabe olanlar

  Полностью »