KOKAİNİZM

[ isp. cocaina-dan] Kokainə mübtəla olma, kokain düşkünlüyü.
// Daima kokaindən zəhərlənmə nəticəsində əmələ gələn ruhi xəstəlik.
KOKAİNÇİ
KOKAİNLİ

Значение слова в других словарях