KOKARDALI

sif. Kokarda taxılmış, kokardası olan. Kokardalı furajka.
– Axar suyun üzündə; Kokardalı göy şapkalar. S.Vurğun.

KOKARDA
KOKKLAR

Значение слова в других словарях