KOKSLAŞMAQ

f. Koksa çevrilmək (daş kömür, torf və s.). Bu kömür yaxşı kokslaşır.
KOKSLAŞMA
KOKTEYL

Значение слова в других словарях