KREŞÉNDO

[ ital. ] mus. Daha ucadan; səslərin qüvvəsini getdikcə artıraraq.
KRESLO
KRÉYSER