KREKİNQLƏMƏK

f. xüs. Daha yüngül məhsullar (benzin, qazolin və s.) almaq üçün ağır neft məhsullarını (mazut və s.-ni) xüsusi qurğularda işləmək.
KREKİNQLƏMƏ
KREM

Значение слова в других словарях