KRİSTALLAŞDIRILMAQ

məch. Kristal halına (şəklinə) salınmaq.
// Büllurlaşdırılmaq.
KRİSTALLAŞDIRILMA
KRİSTALLAŞDIRMA

Значение слова в других словарях