KRİSTALLİZATOR

[ yun. ] xüs. Kimyəvi birləşmələri kristallaşdırmaq üçün silindrik, dayaz şüşədən ibarət cihaz.
KRİSTALLİK
KRİSTALLÓQRAF

Значение слова в других словарях