LÖHRƏM

1. рысак; 2. рысистый;
LÖHRAN
LÖKDODAQ

Digər lüğətlərdə