LÖKÜD

недоваренный рис
LÖKLƏMƏK
LÖVBƏR

Digər lüğətlərdə