LATAYİR

Qərb dialektlərində “cəfəng” mənasında işlədilir, latail sözünün təhrifidir, ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

LAPİLLA
LATİFUNDİYA

Digər lüğətlərdə