MÜQƏDDƏRAT

\[ər.\] сущ. 1. кьисмет, кьадар-кьисмет; 2. са затӀунин ахпагьан кьисмет, къвезмай девирда яшамиш хьунин ва вилик финин шартӀар, гележег.
MÜQƏDDƏR
MÜQƏDDƏS

Digər lüğətlərdə