MÜRƏKKƏB

MÜRƏKKƏB – ASAN Mən miss Hanna ilə bu kimi mürəkkəb bir məsələ ətrafında mübahisəyə girmək istəmirdim (M.S.Ordubadi); Silvionun dueli indiki vuruşmadan çox asandır (M.Hüseyn).

MÜRƏKKƏB – SADƏ Cümlə quruluşuna görə sadə və ya mürəkkəb olur.

MÜNTƏZƏM
MÜRƏKKƏBLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях