MƏHDUDLUQ

ограниченность, замкнутость
MƏHDUDLAŞMAQ
MƏHƏBBƏT

Digər lüğətlərdə