MƏNAFE

сущ. интерес (обычно во мн. ч. интересы):
1. то, что составляет благо кого-л., чего-л. , служит на пользу. İctimai mənafe общественные интересы, şəxsi mənafe личные интересы, xalqın mənafeyi интересы народа, işin mənafeyi naminə в интересах дела; dövlətin mənafeyi интересы государства, vətəndaşların mənafeyi интересы граждан, mənafeyinə toxunmaq затрагивать интересы чьи-л.
2. выгода. Öz mənafeyini güdmək действовать в своих интересах
MƏNACA
MƏNALANDIRILMA

Digər lüğətlərdə