MƏNAFE

интерес, выгода
MƏNACA
MƏNALI

Digər lüğətlərdə