MƏNAFE

Ərəbcə nəf (qazanc, fayda)və mənfəət sözləri ilə qohumdur, mənası “fayda”dır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MƏMUR
MƏNƏVİ

Digər lüğətlərdə