MAĞAZA

I
сущ. магазин:
1. торговое предприятие, продающее товары в розницу
2. помещение, приспособленное для такой продажи. Ayaqqabı mağazası обувной магазин, bukinist mağazası букинистический магазин, ərzaq mağazası продуктовый магазин, zərgərlik malları mağazası магазин ювелирных изделий, yarımfabrikatlar mağazası магазин полуфабрикатов, kitab mağazası книжный магазин, komisyon mağazası комиссионный магазин, mebel mağazası мебельный магазин, mədəni mallar mağazası магазин культтоваров, təsərrüfat malları mağazası магазин хозяйственных товаров, sənaye malları mağazası промтоварный магазин, universal mağaza универсальный магазин, firma mağazası фирменный магазин, mağaza müdiri заведующий магазином
II
прил. магазинный. Mağaza tərəzisi магазинные весы, mağaza çörəyi магазинный хлеб
MAĞARALI
MAĞAZA-ANBAR

Digər lüğətlərdə