MAMALIQ

1. акушерство; 2. акушерский;
MAMAÇALIQ
MAMIR

Digər lüğətlərdə