Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

OBASTAN VİKİ
Opponent
Opponent – [lat. opponents – qaytaran etiraz edən, ing. opponent – rəqib, düşmən] 1)dissertasiya müdafiələrində elmi şurada öncədən təsdiq edilmiş rəsmi rəyçi; 2)müzakirələrdə, dissertasiya müdafiələrində, elmi mübahisələrdə etirazla çıxış edən şəxs; 3)mübahisədə, polemikada əks tərəf; 4)kiməsə qarşı etirazla çıxış etmək. R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Baki, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.
Deponent
Deponent — qiymətli kağızların saxlanılması və ya depozitarda saxlanılan qiymətli kağızlara aid hüquqların uçotu üzrə depozitarın xidmətindən müqavilə əsasında istifadə edən şəxsdir.