MİFİK

Mif”dən sif. Əsatiri, əfsanəvi, mifoloji. Mifik təsəvvürlər.

Синонимы

  • MİFİK mifik bax əfsanəvi
MİF
MİFOLOGİYA

Значение слова в других словарях