MİFİK

Mif”dən sif. Əsatiri, əfsanəvi, mifoloji. Mifik təsəvvürlər.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MİFİK mifik bax əfsanəvi
MİF
MİFOLOGİYA

Digər lüğətlərdə