ODADAVAMLILIQ

is. xüs. Odadavamlı şeyin xassə və keyfiyyəti. Gilin odadavamlılığı.
ODADAVAMLI
ODADAVAMSIZ

Значение слова в других словарях