OFTALMOLOGİYA

\[yun. oftalmos-göz və logos-elm, nəzəriyyə\] мед. офтальмология (вилерин азаррикай ва абур сагъарунин къайдайрикай рахадай илим).
OFSET
OĞLAQ

Значение слова в других словарях