OFTALMOLÓGİYA

[ yun. oftalmos – göz və logos – elm, nəzəriyyə] Göz xəstəlikləri və onların müalicəsi üsullarından bəhs edən elm.
OFSÉT
OĞLAQ

Значение слова в других словарях